+420 601 532 308, 571 635 148, ŠJ 571 620 883 zslesna@zslesna.cz

Aktuality

Třídní schůzky

Třídní schůzky se budou konat ve středu 13. 1. on - line formou prostřednictvím aplikace Teams. O konkrétním čase Vás budou informovat třídní učitelé. Vzhledem k epidemiologické situaci nadále pokračuje distanční výuka pro 3. - 9. třídu.

číst více

Provoz školy od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci, vzhledem k nařízením MŠMT bude škola otevřena pouze pro žáky 1. a 2. třídy. Fungovat bude i školní družina, kde budou žáci jednotlivých tříd rozděleni do homogenních skupin. Stravování je zajištěno a obědy mají automaticky přihlášené...

číst více

Informace o škole

Základní škola Lešná je úplná škola s 9 postupnými ročníky. Kapacita školy je 360 žáků. Součástí školy je školní družina a klub, školní jídelna.Školu navštěvují zejména žáci bydlící v Lešné, Příluku, Mštěnovicích, Lhotce nad Bečvou, Perné, Jasenici, Vysoké. Areál školy byl otevřen v roce 1974, ale školství ve střediskové Obci Lešná a v okolních obcích mělo již dlouholetou tradici. Škola byla postavena v akci „Z“ za významné pomoci občanů obce. Areál byl v průběhu dalších let dobudován a postupně modernizován, nejen v rámci investičních záměrů obce, ale i za přispění státu a peněz z projektů EU.