+420 601 532 308, 571 635 148, ŠJ 571 620 883 zslesna@zslesna.cz

Vedení školy

 • Ředitelka školy (statutární orgán školy) – Mgr. Milada Šindlářová
 • Zástupce ředitelky (zástupce statutárního orgánu) – Mgr. Renata Pernická
 • Zástupce ředitelky (pro věci ekonomické) – Bc. Emilie Poláchová

Učitelé

První stupeň:

 • 1. A třída – Mgr. Eva Těšická
 • 1. B třída – Mgr. Jana Hambálková
 • 2. třída – Mgr. Žaneta Ondruchová
 • 3. třída – Mgr. Dagmar Šnajdarová
 • 4. třída – Mgr. Božena Štachová
 • 5. třída – Mgr. Jan Kraus

 Druhý stupeň:

 • 6. třída – Mgr. Martina Hoferková
 • 7. třída – Mgr. Irena Chytilová
 • 8. třída – Mgr. Jana Müllerová
 • 9. třída – Mgr. Lenka Holeňová

Netřídní:

 • Mgr. Marta Komendová
 • Ing. Bc. Petra Zátopková
 • TV – Mgr. Edita Žnivová
 • Školní asistent a ŠK – Kamila Zavadilová
 • Asistentka pedagoga
  • Marie Maturová Ondroušková
  • Jitka Huňková

Školní družina a klub

 • Vedoucí vychovatelka školní družiny – Radana Zetková
 • Vychovatelka školní družiny – Kateřina Tichánková
 • Vychovatelka školního klubu – Kamila Zavadilová

Provozní zaměstnanci

 • Školník – Václav Klein
 • Vedoucí školní jídelny – Lenka Segetová
 • Kuchařky –  Gabriela Růžičková, Kristýna Marková, Šárka Petrová
 • Uklízečky – Pavla Stolařová, Ilona Janošová, Alena Kneblová

Informace o škole

Základní škola Lešná je úplná škola s 9 postupnými ročníky. Kapacita školy je 360 žáků. Součástí školy je školní družina a klub, školní jídelna.Školu navštěvují zejména žáci bydlící v Lešné, Příluku, Mštěnovicích, Lhotce nad Bečvou, Perné, Jasenici, Vysoké. Areál školy byl otevřen v roce 1974, ale školství ve střediskové Obci Lešná a v okolních obcích mělo již dlouholetou tradici. Škola byla postavena v akci „Z“ za významné pomoci občanů obce. Areál byl v průběhu dalších let dobudován a postupně modernizován, nejen v rámci investičních záměrů obce, ale i za přispění státu a peněz z projektů EU.