+420 601 532 308, 571 635 148, ŠJ 571 620 883 zslesna@zslesna.cz

Členové a kontakty ŠPP

linka_stred Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Činnost ŠPP zajišťuje výchovný poradce, školní metodik prevence a speciální pedagog.

Vedoucí školního poradenského pracoviště

Mgr. Renata Pernická – speciální pedagog Kontakt: zastupce@zslesna.cz , +420 604 270 203 Konzultační hodiny: středa 14:30 – 15:30

Členové školního poradenského pracoviště:

Mgr. Marta Komendová – výchovný poradce

Kontakt: komendova@zslesna.cz

Konzultační hodiny: úterý 9:30 – 10:15, čtvrtek 10:30 – 11:15, po domluvě kdykoli

Mgr. Martina Hoferková – školní metodik prevence

Kontakt: hoferkova@zslesna.cz

Konzultační hodiny : čtvrtek 10:30 – 11:15, po domluvě kdykoli

Informace o škole

Základní škola Lešná je úplná škola s 9 postupnými ročníky. Kapacita školy je 360 žáků. Součástí školy je školní družina a klub, školní jídelna.Školu navštěvují zejména žáci bydlící v Lešné, Příluku, Mštěnovicích, Lhotce nad Bečvou, Perné, Jasenici, Vysoké. Areál školy byl otevřen v roce 1974, ale školství ve střediskové Obci Lešná a v okolních obcích mělo již dlouholetou tradici. Škola byla postavena v akci „Z“ za významné pomoci občanů obce. Areál byl v průběhu dalších let dobudován a postupně modernizován, nejen v rámci investičních záměrů obce, ale i za přispění státu a peněz z projektů EU.