+420 601 532 308, 571 635 148, ŠJ 571 620 883 zslesna@zslesna.cz

Školní klub

Do školního klubu je v letošním školním roce přihlášeno 29 dětí.

Provoz ŠK je zajištěn denně od 12.20 hod. do 15.25 hod.

V době od 12.20 do 13.30 se žáci věnují odpočinkovým činnostem a ve zbývajícím čase zájmovým aktivitám.

Program zájmových činností:

  • Pondělí – výtvarné a kreativní činnosti
  • Úterý – technické a rukodělné dovednosti
  • Středa – sportovní aktivity
  • Čtvrtek – počítačové aktivity
  • Pátek – rekreační činnosti

Informace o škole

Základní škola Lešná je úplná škola s 9 postupnými ročníky. Kapacita školy je 360 žáků. Součástí školy je školní družina a klub, školní jídelna.Školu navštěvují zejména žáci bydlící v Lešné, Příluku, Mštěnovicích, Lhotce nad Bečvou, Perné, Jasenici, Vysoké. Areál školy byl otevřen v roce 1974, ale školství ve střediskové Obci Lešná a v okolních obcích mělo již dlouholetou tradici. Škola byla postavena v akci „Z“ za významné pomoci občanů obce. Areál byl v průběhu dalších let dobudován a postupně modernizován, nejen v rámci investičních záměrů obce, ale i za přispění státu a peněz z projektů EU.