+420 601 532 308, 571 635 148, ŠJ 571 620 883 zslesna@zslesna.cz

Konzultační hodiny

Učitel Den konzultace Čas konzultace Pro koho je konzultace určena
Hambálková Jana  středa  11:30 – 12:30
  1. třída
Hoferková Martina  středa  13:30 – 14:30  NJ, D
Holeňová Lenka  středa  12:45 – 13:45  Přv, Př, CH
Chytilová Irena  úterý  13:30 – 14:30  ČJ
Komendová Marta  úterý  13:30 – 14:30  M, Z
Kraus Jan  úterý  12:45 – 13:45  AJ + 5. třída
Müllerová Jana  středa  14:30 – 15:30  M, F
Ondruchová Žaneta  pondělí  12:45 – 13:45
  1. tř.
Pernická Renata  pondělí  14:00 – 15:00  5. třída
Šindlářová Milada  pondělí  14:00 – 15:00  AJ
Šnajdarová Dagmar  středa  13:00 – 14:00
  1. třída
Štachová Božena  pondělí  13:15 – 14:15
  1. třída
Těšická Eva  pondělí  12:30 – 13:30
  1. třída
Žnivová Edita  pátek  13:40 – 14:40  TV, M

Informace o škole

Základní škola Lešná je úplná škola s 9 postupnými ročníky. Kapacita školy je 360 žáků. Součástí školy je školní družina a klub, školní jídelna.Školu navštěvují zejména žáci bydlící v Lešné, Příluku, Mštěnovicích, Lhotce nad Bečvou, Perné, Jasenici, Vysoké. Areál školy byl otevřen v roce 1974, ale školství ve střediskové Obci Lešná a v okolních obcích mělo již dlouholetou tradici. Škola byla postavena v akci „Z“ za významné pomoci občanů obce. Areál byl v průběhu dalších let dobudován a postupně modernizován, nejen v rámci investičních záměrů obce, ale i za přispění státu a peněz z projektů EU.