+420 601 532 308, 571 635 148, ŠJ 571 620 883 zslesna@zslesna.cz

Školní družina I.

linka

ŘÍJEN „PODZIM NA VALAŠSKU“

 • vycházky po okolí
 • návštěva zámeckého parku, pozorování podzimní přírody
 • výroba dýňových a hruškových ježků

LISTOPAD „STRAŠIDLA A DRACI V LEŠNÉ“

 • výroba a pouštění draků
 • sběr podzimního listí a materiálu
 • výroba strašidýlek a podzimních lampiček
 • Halloweenská noc v ŠD

PROSINEC „VÁNOCE NA VALAŠSKU“

 • beseda v zámku o Valašských vánočních tradicích
 • psaní vánočních přáníček
 • výroba vánočních ozdob
 • výroba dárečků pro spolužáky
 • vánoční odpolední besídka a kouzelná noc v ŠD

LEDEN „ZIMNÍ RADOVÁNKY“

 • „O Lešenský bob“ závody na bobech
 • návštěva zimního zámeckého parku a sledování stop zvířátek
 • soutěž „O nejzajímavějšího sněhuláka“
 • výroba zvířátek z vlny

ÚNOR „VŠICHNI JSME TU KAMARÁDI“

 • výroba papírových postaviček kamarádů
 • skládání básníček na téma „kamarád“
 • výroba masek na karneval

BŘEZEN „VALAŠSKO NA JAŘE“

 • vycházky po okolí-pozorujeme jarní přírodu a ptáčky
 • vítáme jaro – výroba jarních květin a stromů z krepového papíru
 • jarní noc v ŠD – výzdoba oddělení, probouzíme se zpěvem ptáků

DUBEN „VELIKONOCE NA VALAŠSKU“

 • beseda o velikonočních tradicích na Valašsku
 • výroba a zdobení velikonočních vajíček – děvčata
 • výroba a zdobení velikonoční pomlázky – chlapci
 • výroba družinové „minizahrádky“

KVĚTEN  „LÉTO NA VALAŠSKU“

 • vycházky do zámeckého parku – sledujeme kvetoucí stromy a květiny
 • beseda o valašských krojích
 • vytvoř si svůj vlastí kroj – kresba
 • návštěva Valašského muzea v přírodě
 • výroba přáníček a dárečků ke Dni matek

ČERVEN  „TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY“

 • hry na školním hřišti
 • vycházky v rozkvetlé zámecké zahradě
 • výroba koláže z písku, kamínků a mušlí
 • „Tajný výlet“ opékání, předprázdninová noc v ŠD

Školní družina II.

linka

ŘÍJEN  „STRAŠIDELNÝ“

 • Halloween po valašsku

LISTOPAD  „LÍSTEČKOVÝ“

 • Podzimníčci
 • Drakiáda

PROSINEC  „ZVONEČKOVÝ“

 • Vánoce na dědině
 • Zvonkování

LEDEN  „BÍLÝ“

 • Zimní sporty
 • Soutěž o nejhezčího sněhuláka
 • Zvířátka v zimě,vycházka ke krmelci, stopy ve sněhu

ÚNOR  „MASKOVACÍ“

 • Výroba masek
 • Karneval s diskotékou a soutěžemi
 • Pěvecká soutěž

BŘEZEN  „SLUNÍČKOVÝ“

 • Sluníčko vstává
 • Máme rádi knihy

DUBEN „BEZPEČNÝ“

 • Velikonoce na Valašsku
 • Bezpečně na ulic
 • Návrat ptáků ze zimních krajin
 • Den Země

KVĚTEN  „KVĚTINKOVÝ“

 • Plavání
 • Mezinárodní den rodiny
 • Květinkování

ČERVEN  „POHODOVÝ“

 • Hrajeme si na….? /dosud tajná informace/
 • Tajný výlet se spaním v družině

Informace o škole

Základní škola Lešná je úplná škola s 9 postupnými ročníky. Kapacita školy je 360 žáků. Součástí školy je školní družina a klub, školní jídelna.Školu navštěvují zejména žáci bydlící v Lešné, Příluku, Mštěnovicích, Lhotce nad Bečvou, Perné, Jasenici, Vysoké. Areál školy byl otevřen v roce 1974, ale školství ve střediskové Obci Lešná a v okolních obcích mělo již dlouholetou tradici. Škola byla postavena v akci „Z“ za významné pomoci občanů obce. Areál byl v průběhu dalších let dobudován a postupně modernizován, nejen v rámci investičních záměrů obce, ale i za přispění státu a peněz z projektů EU.