+420 601 532 308, 571 635 148, ŠJ 571 620 883 zslesna@zslesna.cz

Kritéria pro přijímání žáků do ŠD a ŠK

Kritéria pro přijímání žáků k zájmovému vzdělávání (do školní družiny, dále jen ŠD a školního klubu, dále jen ŠK) pro školní rok 2020/2021 Školní družina Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. (v souladu s ustanoveními...

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021

Slavnostní zahájení nového školního roku 2020/2021 proběhne 1. září za příznivého počasí v 8:00 hodin na školním hřišti. V opačném případě v jednotlivých třídách. Ukončení v 9:30 hodin. Následovat bude oběd a družina pro přihlášené žáky. Ranní družina NEBUDE. 2. září...

Informace pro nastupující žáky 1. třídy

Žáky do 1. třídy mohou doprovodit zákonní zástupci, kteří musí ve vnitřních prostorách použít roušku. Od 2. září nebude umožněn zákonným zástupcům vstup do vnitřních prostor budovy školy. Po slavnostním zahájení proběhnou ve třídách informační schůzky. Rodiče...

Kroky školy při výskytu COVID-19

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy covid-19 Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo...

Prázdniny začínají!!!!

Krásné prožití hlavních školních prázdnin všem žákům školy přejí zaměstnanci ZŠ Lešná. Budeme se těšit na setkání 1. 9. 2020. Kdo z žáků si nevyzvedl vysvědčení, lze si jej vyzvednout každé pondělí od 9 – 11 hodin v kanceláři...

Prázdninové aktivity

Od 1. 7. do 10. 7. budou probíhat na naší škole prázdninové aktivity pro přihlášené žáky. Tel. na vedoucí vychovatelku: 604 784 567. Program: Prázdninové aktivity (7:30-15:00) 1.7.2020 Dopoledne: Huňková, Hambálková Aktivity: Hry u stolečku- pexeso, karty, domino,...