+420 601 532 308, 571 635 148, ŠJ 571 620 883 zslesna@zslesna.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČT dne 10. května 2021 bylo vydáno:

  • Na základních školách – osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotace, 2. stupeň ve Zlínském kraji rotuje /od 17. 5. nastoupí prezenčně žáci 8. a 9. třídy/
  • Školní družiny a školní kluby v normálním provozu
  • Ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí
  • Žáci 2. stupně se testují 2x týdně, žáci 1. stupně 1x týdně /pondělí/ a první den osobní přítomnosti ve škole v týdnu
  • Ve vnitřních prostorách platí povinnost nosit ochranu nosu a úst