+420 601 532 308, 571 635 148, ŠJ 571 620 883 zslesna@zslesna.cz

Sběr papíru

Sběr papíru bude probíhat každou středu. Papír musí být řádně svázaný, označený jménem žáka a třídou. Kartony balit zvlášť. Balíky maximálně do hmotnosti 10 kg, v opačném případě nebudou započítány. (Manipulují s nimi žáci).

Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019 foto

Slavnostní zahájení školního roku proběhlo v areálu školního hřiště. Učitele, zaměstnance školy, rodiče, prvňáčky, žáky a všechny ostatní přivítala paní ředitelka s panem starostou. Všem popřáli úspěšný nový školní rok....