+420 601 532 308, 571 635 148, ŠJ 571 620 883 zslesna@zslesna.cz

Vánoční dílny

Vánoční dílny se uskuteční ve čtvrtek 21. 12. od 13:00 do 16:00 hodin. Můžete si vyrobit drobné dárky, zazpívat koledy, seznámit se s vánočními zvyky nebo si nazdobit perníček. K dispozici bude bufet. Vstupné na částečné pokrytí nákladů je 30 Kč. Jste srdečně...