+420 601 532 308, 571 635 148, ŠJ 571 620 883 zslesna@zslesna.cz

Omlouvání žáků

Při neočekávané nepřítomnosti žáka je zákonný zástupce povinen nejpozději do 3 kalendářních dnů oznámit škole prokazatelným způsobem důvod nepřítomnosti žáka. Žák ihned po nástupu do školy předloží důvod své absence – písemnou omluvenku v žákovské knížce. V...