+420 601 532 308, 571 635 148, ŠJ 571 620 883 zslesna@zslesna.cz

Fotogalerie

Paměti národa

V pátek 8.11. 2019 se žáci 9. třídy účastnili workshopu Paměti národa, který naše škola získává zdarma od sponzora naší školy. Workshop s názvem Zítra celá země zavedl deváťáky do období Sametové revoluce. U žáků tento úrpgram našel hezkou odezvu, tady je pár vět z...

číst více

Exkurze 9. třídy

Ve čtvrtek 14. 11. 2019 se žáci devátého ročníku v rámci volby povolání a hodin výtvarné výchovy zúčastnili školní exkurze do Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské ve Valašském Meziříčí. Prošli jsme si školu, ateliéry a také sklářskou huť, kde si odvážlivci mohli...

číst více

Podzim ve školní družině

Během září se děti adaptovaly v novém prostředí, seznámily se s novými kamarády a s p. vychovatelkami. V těchto podzimních měsících jsme se zaměřili na změny v přírodě. Na vycházkách jsme sbírali přírodniny, které byly využity při pracovních a výtvarných činnostech....

číst více

Šesťáci v pravěku

V říjnu se žáci šesté třídy dozvídali v hodinách dějepisu o tom, jak žili lidé v pravěku, co lovili a také jak dokázali tvořit sošky a nástěnné malby. A také si v hodinách výtvarné výchovy mohli vyzkoušet, jak pravěcí lidé malovali na stěny jeskyní mamuty, bizony či...

číst více

Slavnostní ukončení školního roku

Dnes si žáci školy převzali vysvědčení za své snažení v uplynulém školním roce a pro deváťáky se tím uzavřela jedna kapitola jejich života. Všem přejeme krásné prázdniny!  

číst více

Veselé Velikonoce

Barevným  dnem si žáci naší školy zpříjemnili "škaredou" velikonoční středu. Jednotlivé třídy přišly v různých barvách. Nejlépe sladění žáci byli odměněni sladkou odměnou.

číst více

Pěvecká soutěž

Soutěž v sólovém zpěvu Dne 20. března 2019 se konala každoroční soutěž v sólovém zpěvu. V hojném počtu se zúčastnili žáci nejenom prvního, ale i druhého stupně. V průběhu soutěže zazpívali spoustu písniček lidových i umělých. Pro spravedlivé ohodnocení byli rozděleni...

číst více

Recitační soutěž

Recitační soutěž na Základní škole Lešná Dne 13. 3. 2019 proběhl na Základní škole v Lešné další ročník recitační soutěže. Účast byla hojná, zejména v prvních dvou kategoriích, kterou tvořili žáci 1. až 4. třídy. Žáků z druhého stupně se dostavilo méně, ale přesto...

číst více

Škola v pohybu

Fotbalová asociace České republiky inspiruje učitele tělesné výchovy návštěvami v jednotlivých třídách a vyučovacích hodinách. Trenér mládeže nás seznámil 12. 3. s novými netradičními pohybovými hrami a průpravnými cvičeními. Žákům 3. a 4. třídy se hodina tělesné...

číst více

LVK 2019

Vydařený lyžařský kurz: zima, sníh, super sjezdovka, všichni lyžují, dobrá nálada, bowling, hry, procházky, . . .

číst více

Projektový den – 100 let vzniku ČSR

100. výročí založení Československé republiky si připomenuli všichni žáci naší školy. Během projektového dne navštívili zámek Lešná, proběhla výuka v dobovém oblečení, vytvořili prezentace k významnému výročí. K uctění památky padlých v 1. světové válce položili...

číst více

Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019 foto

Slavnostní zahájení školního roku proběhlo v areálu školního hřiště. Učitele, zaměstnance školy, rodiče, prvňáčky, žáky a všechny ostatní přivítala paní ředitelka s panem starostou. Všem popřáli úspěšný nový školní rok.   [Best_Wordpress_Gallery id="6"...

číst více

Ukončení školního roku

Fotogalerie ze slavnostní ukončení školního roku, které proběhlo v pátek 29.června 2018. Všem studentům přejeme krásné prázdniny a těšíme se v novém školním roce.

číst více

Sportovní den

Souhrn fotografií ze sportovního dne, který proběhl 26.6.2018 u nás na ZŠ Lešná.  

číst více

Výhra v soutěži Valašská rally – 2. třída

V pátek 8.6.2018 se žáci 2.třídy zúčastnili školního výletu do ZOO a Dinoparku v Ostravě, který vyhráli v soutěži "S valašskou podle pravidel" pořádané Valašskou rally. Počasí dětem přálo a obě návštěvy si všichni náramně užili.   [print_gllr...

číst více

Hasík 2. třída

Žáci 2.třídy se letos zúčastnili programu Hasík. Na podzim absolvovali 2 přednášky na téma požární ochrany a v květnu navštívili hasičárnu ve Valašském Meziříčí. Zde se seznámili s chodem hasičárny, viděli, jak to vypadá, když se spustí poplach a mohli si prohlédnout...

číst více

Kouzelná školka

V pátek 18.5.2018 se žáci 1., 2. a 3.třídy zúčastnili programu Kouzelná školka s Michalem Nesvadbou, který probíhal v místním kulturním domě. Žáci si zábavný program plný soutěží, hudby a tance náramně užili.   [print_gllr id=8837]

číst více

Soutěž IZS „Amfík“

Dne 16.5.2018 se uskutečnil 2.ročník Soutěže integrovaného záchranného systému v Popovicích u Uherského Hradiště, kterého se zúčastnili i vybraní žáci z 8.třídy. Žáci si mohli vyzkoušet poskytnutí první pomoci, branný výcvik, ověřit si znalosti z požární ochrany a...

číst více

Návštěva Ovocentra ve Valašském Meziříčí

Žáci 2. a 3. třídy navštívili společně Ovocentrum ve Valašském Meziříčí. Prohlédli si sklady, ochutnali různé druhy ovoce a zeleniny a nakonec zkusili i podojit kravičku Bertu. Všem se exkurze velmi líbila.   [print_gllr id=8790]

číst více

Výroba píšťalek

V rámci mezinárodní spolupráce a projektu si nejmladší žáci naší školy mohli vyzkoušet výrobu dřevěných píšťalek. S výrobou jim pomáhali i dva slovenští řezbáři, kteří je zaujali  nejen svojí šikovností, ale i vyprávěním a hrou na fujaru. Domů si žáci odnesli pěkné...

číst více

Valašský Boyard

Žáci 6. třídy získali 1. místo v kategorii Nejlepší třída Valašska v soutěži Valašský Boyard. Soutěž se uskutečnila 23. - 27. 4. 2018 v Muzeu regionu Valašsko, zámek Kinských ve Valašském Meziříčí. Šesťákům gratulujeme. [print_gllr...

číst více

Lysá hora

Dne 30. dubna se žáci 4. - 6. třídy zúčastnili výšlapu na nejvyšší horu Beskyd. Všichni došli až na vrchol a užili si hezký den.   [print_gllr id=8739]

číst více

Šelmy v Beskydech

Zajímavou přednášku Ing. Šulgana ze správy CHKO Beskydy o medvědech, vlcích a rysech si se zaujetím vyslechli žáci 1. - 6. třídy.   [print_gllr id=8704]

číst více

Recitační soutěž

Ve středu 28.3. proběhla na naší škole recitační soutěž. Soutěžilo se ve třech kategoriích. Zvítězili: B. Podzemná z 1. třídy, D. Chuděj 3. třída a L. Gerlová z 5. třídy. Blahopřejeme všem recitátorům.   [print_gllr id=8504]

číst více

Projektový den

Projektový den byl v letošním roce zaměřen na finanční gramotnost. Žáci se seznámili s bankovkami, vyplňovali pracovní listy, zhlédli vzdělávací filmy, nakupovali a plánovali rodinné rozpočty, dovolené, půjčky.   [print_gllr id=8480]

číst více

Valašská rally

Doprovodný program pro žáky školy měl za úkol pobavit, ale také vést širokou veřejnost, především děti a mládež, k dodržování bezpečnosti nejen při samotné rally.   [print_gllr id=8342]

číst více

Lešná má talent

žáci školy se postarali o krásná vystoupení u příležitosti předávání pololetního vysvědčení.   [print_gllr id=8252]

číst více

Mikuláš ve škole

Opět po roce přišel za žáky naší školy Mikuláš se svou družinou...Hodné děti odměnil zdravou a sladkou odměnou.   [print_gllr id=8080]

číst více

Zubní hygiena

Žáci 1. - 3. třídy se ve čtvrtek 30.11. mohli přesvědčit, jak dobře si umí čistit zuby. Přednášku o prevenci zubního kazu a správném čištění zubů si poslechli od lektorky zubního lékařství a hygieny. [print_gllr id=8038]

číst více

Hasík 2. a 6. třída

Po roce naši školu opět navštívili hasiči z HZS ve Valašském Meziříčí s preventivním programem Hasík.   [print_gllr id=8013]

číst více

Halloween

Ve čtvrtek dopoledne ovládla školu halloweenská strašidla - po chodbách létala strašidla, čarodějnice, netopýři, pavouci. Žáci byli krásně nastrojeni a celý den si ve škole s malou sladkou odměnou užili.   [print_gllr id=7947]

číst více

Žonglérská dílna

V pátek proběhl na naší škole žonglérský workshop, náplní programu byly krátké ukázky žonglování. Žáci si mohli sami vyzkoušet různé techniky a pomůcky potřebné ke zvládnutí této dovednosti.   [print_gllr id=7892]

číst více

Informace o škole

Základní škola Lešná je úplná škola s 9 postupnými ročníky. Kapacita školy je 360 žáků. Součástí školy je školní družina a klub, školní jídelna.Školu navštěvují zejména žáci bydlící v Lešné, Příluku, Mštěnovicích, Lhotce nad Bečvou, Perné, Jasenici, Vysoké. Areál školy byl otevřen v roce 1974, ale školství ve střediskové Obci Lešná a v okolních obcích mělo již dlouholetou tradici. Škola byla postavena v akci „Z“ za významné pomoci občanů obce. Areál byl v průběhu dalších let dobudován a postupně modernizován, nejen v rámci investičních záměrů obce, ale i za přispění státu a peněz z projektů EU.