+420 601 532 308, 571 635 148, ŠJ 571 620 883 zslesna@zslesna.cz

Informace a poděkování rodičům

Vážení rodiče, děkujeme Vám, že pečlivě a včas omlouváte své děti z vyučování. Jsme velice rádi, že své nachlazené děti ponecháváte na vyléčení doma. Byli bychom neradi, stejně jako Vy, kdyby muselo dojít k uzavření některé ze tříd. Děkujeme. Vedení...

Keramika od 4. 10.

V pondělí 4. 10. od 13:00 hod. je zahájen kroužek keramiky. Můžete se i nyní přihlásit u p. Frydrychové, která tento kroužek prostřednictvím SVČ vede, nebo se informovat i p. Huňkové /školní asistent/.

Testování 6. 9.

V pondělí 6. 9. proběhne druhé testování žáků naší školy. Do doby než budou žáci otestováni musí mít zakryté dýchací cesty. Prvňáčci a žáci, kteří přijdou v doprovodu rodičů se budou testovat ve vestibulu, ostatní ve svých třídách. Děkujeme za...