+420 601 532 308, 571 635 148, ŠJ 571 620 883 zslesna@zslesna.cz

Třídní schůzky

Třídní schůzky se budou konat ve středu 13. 1. on – line formou prostřednictvím aplikace Teams. O konkrétním čase Vás budou informovat třídní učitelé. Vzhledem k epidemiologické situaci nadále pokračuje distanční výuka pro 3. – 9....

Provoz školy od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci, vzhledem k nařízením MŠMT bude škola otevřena pouze pro žáky 1. a 2. třídy. Fungovat bude i školní družina, kde budou žáci jednotlivých tříd rozděleni do homogenních skupin. Stravování je zajištěno a obědy mají automaticky přihlášené...

Vrácení poměrné částky za ŠD a ŠK

VRÁCENÍ ÚPLATY ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU Z důvodu uzavření školy od 14. 10.  – 18. 11. 2020, kdy školní družina neposkytovala zájmové vzdělávání v důsledku zákazu osobní přítomnosti žáků, bude vrácena poměrná část ve výši 120 Kč prostřednictvím vychovatelek...

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s distanční výukou

Vážení rodiče, zákonní zástupci, dovolujeme si Vám poděkovat za spolupráci po dobu distanční výuky a za poskytnutou zpětnou vazbu vyplněním dotazníku. Výsledky si můžete prohlédnout níže. Opakující se otázky, připomínky byly shrnuty do závěrečných odpovědí. Přejeme...