+420 601 532 308, 571 635 148, ŠJ 571 620 883 zslesna@zslesna.cz

POZOR!!! Přihláška do ŠD, ŠK školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, kdo má zájem o ŠD, ŠK ve školním roce 2020/2021, nechť si vyzvedne zápisní lístek u p. vychovatelky K. Tichánkové. Žáci, kteří letos navštěvovali školní družinu, školní klub, musí přihlášku také vyplnit, není to automatické. Jelikož kapacita ŠD a ŠK je...

Třídní schůzky

Třídní schůzky se uskuteční ve středu 27. 5. 2020. Je možno využít tři způsoby: telefonicky, Skype, osobně od 16:00 do 17:00 hodin na školním červeném hřišti. Skype a telefon si můžete domluvit přes email s třídním učitelem.

Vyzvednutí osobních věcí ze školy

Milí žáci, ve dnech 5. a 12. června /pátky/ od 13:00 – 15:00 hod. si můžete vyzvednout všechny vaše věci, které jste nechali ve škole. Tato zpráva se týká jen těch žáků, kteří již do školy nepřijdou, nejsou přihlášení k výuce. U hlavních dveří je třeba...

Zahájení výuky žáků 1. stupně od 25. 5. 2020

Zahájení výuky žáků 1. stupně bude zahájeno 25. 5. 2020. Provoz: 7:50 – 11:25 dopolední výuka, 11:25 – 15:30 odpolední zájmové vzdělávání. Zákonní zástupci musí žáka/žákyni přihlásit do 18. 5. 2020 na email Základní školy Lešná, okres Vsetín:...

Příprava žáků 9. třídy na přijímací zkoušky

V týdnu od 11. 5. v době od 8:00 – 11:30 hod. začne pravidelně v pondělí a čtvrtek příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Žáci 9. třídy se musí nahlásit do 7. 5. 2020 na email Základní školy Lešná: zslesna@zslesna.cz. Pozdější přihlášení...