+420 601 532 308, 571 635 148, ŠJ 571 620 883 zslesna@zslesna.cz

Distanční výuka pokračuje

Po dalším zpřísnění opatření proti šíření covid 19 budeme nadále pokračovat v distanční výuce. Všichni si přejeme, aby především prvňáčci co nejdříve do školy nastoupili a mohli si dál vštěpovat základy čtení, psaní a počítání. Situaci však neovlivní nikdo z nás,...

Kroky školy při výskytu COVID-19

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy covid-19 Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo...