+420 601 532 308, 571 635 148, ŠJ 571 620 883 zslesna@zslesna.cz

VZP – První pomoc

Ve spolupráci se VZP se žáci 6. – 9. třídy seznámili s první pomocí. Věříme, že pokud bude nutno, získané informace použijí v praxi. Dalším bodem programu byla přednáška o škodlivosti drog a drogové...

Ukončení plavání

Ve čtvrtek 8. 11. byla ukončena výuka plavání na bazénu v Hranicích na Moravě. Žáci 3. a 4. třídy se seznámili s plaveckými styly, naučili se základní techniku plavání a popřípadě zdokonalili své dovednosti. Od pondělí 12. 11. dochází ke změně v rozvrhu hodin....