+420 601 532 308, 571 635 148, ŠJ 571 620 883 zslesna@zslesna.cz

 Aktuality

linka

Volby do školské rady

Vážení rodiče. Na třídních schůzkách dne 4. 4. proběhnou volby do školské rady. Zvolte své zástupce z těchto kandidátů. Lenka Suchánková, Kateřina Górna, Renáta Kadlecová, Markéta Trefilová, Petra Macháčková, Mária Grygaříková. Prosíme o zakroužkování dvou...

číst více

Projektový den

Projektový den byl v letošním roce zaměřen na finanční gramotnost. Žáci se seznámili s bankovkami, vyplňovali pracovní listy, zhlédli vzdělávací filmy, nakupovali a plánovali rodinné rozpočty, dovolené, půjčky.  

číst více

Třídní schůzky

Třídní schůzky proběhnou 4. 4. 2018 od 15:00 - 17:00 hodin v jednotlivých třídách. Zákonným zástupcům budou předány informace o prospěchu a chování žáků. Proběhnou volby do Školské rady a rodičům žáků 3. a 4. třídy budou předány informace ke konání školy v přírodě....

číst více

Valašská rally

Žáci 2. třídy patří mezi šťastlivce, kteří byli vylosováni mezi třídami účastnícími se soutěže Valašská rally a pojedou na výlet do Ostravy. Žáci navštíví ZOO a Dinopark. Blahopřejeme a přejeme krásné počasí.

číst více

Večerní lyžování

Základní škola Lešná, okres Vsetín zve žáky, rodiče na večerní lyžování v termínu 13. 2. Lyžování se uskuteční za příznivých podmínek ve středisku Kyčerka Velké Karlovice. Přihlásit se můžete přes žáky školy nebo u Mgr. R. Pernické, tel. 604 270 203. Přihlášení...

číst více

Lešná má talent

Ve středu 31. 1. dostanou žáci pololetní vysvědčení. Tradičně již proběhne kulturní akce Lešná má talent, kde žáci předvedou své schopnosti, dovednosti, vtip a talent. Ve čtvrtek 1.2. probíhá výuka podle rozvrhu, v pátek 2.2. následují pololetní...

číst více

Přání

Přejeme všem žákům a jejich rodičům, prarodičům i příznivcům naší školy kouzelné Vánoce a mnoho zdraví a štěstí nejen v roce 2018!

číst více

Vánoční bowling

Vánoce jsou tady, hurá na bowling! V pondělí 18. prosince jsme vyrazili s žáky na předvánoční utkání v bowlingu. Užili jsme si pohodovou sváteční atmosféru a vzájemně si fandili. Fota ve fotogalerii. Mgr. M. Hoferková

číst více

Čtení pro prvňáčky

Pohádkové čtení prvňáčkům Vánoce jsou pro děti neodmyslitelně spojeny s pohádkami, a proto si pro naše prvňáčky připravili žáci 6. ročníku dárek v podobě pohádkového čtení ve školní knihovně. Četbu pohádky O perníkové chaloupce doplnili vlastními ilustracemi, které...

číst více

Mikuláš ve škole

Dne 5. 12. proběhla na naší škole mikulášská nadílka, kterou si již tradičně připravili žáci 9. ročníku. Děti, jejichž jména se objevila v Knize hříchů, musely zazpívat Mikuláši písničku a slíbit čertům, že se polepší. Nakonec tedy dostali nadílku všichni. Akce byla...

číst více

Vánoční dílny

Vánoční dílny se uskuteční ve čtvrtek 21. 12. od 13:00 do 16:00 hodin. Můžete si vyrobit drobné dárky, zazpívat koledy, seznámit se s vánočními zvyky nebo si nazdobit perníček. K dispozici bude bufet. Vstupné na částečné pokrytí nákladů je 30 Kč. Jste srdečně...

číst více

Halloween

Ve čtvrtek dopoledne ovládla školu halloweenská strašidla - po chodbách létala strašidla, čarodějnice, netopýři, pavouci. Žáci byli krásně nastrojeni a celý den si ve škole s malou sladkou odměnou užili.  

číst více

Exkurze – Slovensko

Ve středu a ve čtvrtek odjíždí většina žáků 2. stupně na dvoudenní exkurzi na Slovensko /Vrátná dolina, Oravský hrad, Zuberec, termály Meander Oravia/. Odjezd 11.10. v 6:30 hod od školy, ubytování v penzionu Tatrawest v Zuberci. V těchto dnech bude ukončeno vyučování...

číst více

Sběr papíru

Sběr papíru bude probíhat každé úterý. Papír musí být řádně svázaný, označený jménem žáka a třídou. Kartony balit zvlášť. Balíky maximálně do hmotnosti 10 kg, v opačném případě nebudou započítány. (Manipulují s nimi...

číst více

Omlouvání žáků

Při neočekávané nepřítomnosti žáka je zákonný zástupce povinen nejpozději do 3 kalendářních dnů oznámit škole prokazatelným způsobem důvod nepřítomnosti žáka. Žák ihned po nástupu do školy předloží důvod své absence - písemnou omluvenku v žákovské knížce. V opačném...

číst více

Informace o škole

linka

Základní škola Lešná je úplná škola s 9 postupnými ročníky. Kapacita školy je 360 žáků. Součástí školy je školní družina a klub, školní jídelna.Školu navštěvují zejména žáci bydlící v Lešné, Příluku, Mštěnovicích, Lhotce nad Bečvou, Perné, Jasenici, Vysoké.
Areál školy byl otevřen v roce 1974, ale školství ve střediskové Obci Lešná a v okolních obcích mělo již dlouholetou tradici. Škola byla postavena v akci „Z“ za významné pomoci občanů obce. Areál byl v průběhu dalších let dobudován a postupně modernizován, nejen v rámci investičních záměrů obce, ale i za přispění státu a peněz z projektů EU.