+420 601 532 308, 571 635 148, ŠJ 571 620 883 zslesna@zslesna.cz

Od 10. 5. do 21. 5. můžete své dítě přihlásit do školní družiny, školního klubu na nový školní rok 2021/2022. Přihlášky si můžete vyzvednout u vedoucí vychovatelky p. R. Zetkové, která bude přihlášky přijímat a evidovat. ŠD je určena přednostně pro žáky 1. – 5. ročníku, ŠK pro žáky 6. – 9. ročníku. Přednostní právo mají mladší žáci před žáky staršími, pokud je žák přihlášen v řádném termínu určeném školou. Po tomto termínu jsou žáci zařazováni dle data zaevidované přihlášky.