+420 601 532 308, 571 635 148, ŠJ 571 620 883 zslesna@zslesna.cz

Vážení rodiče, zákonní zástupci, vzhledem k nařízením MŠMT bude škola otevřena pouze pro žáky 1. a 2. třídy. Fungovat bude i školní družina, kde budou žáci jednotlivých tříd rozděleni do homogenních skupin. Stravování je zajištěno a obědy mají automaticky přihlášené jen žáci těchto tříd.

Výuka, stravování a chod školní družiny bude probíhat dle platných nařízení a hygienických podmínek. Žáci jsou povinni nosit ve všech prostorách školy roušky. V případě respiračních potíží je možno vyvést žáka do venkovních prostorů.

Žáci ostatních tříd zůstávají na distančním vzdělávání a řídí se pokyny svých třídních učitelů, rozvrhem online hodin a informacemi na bakalářích, popřípadě v aplikaci Teams. Distanční výuka je pro žáky povinná. V případě nemoci, nepřítomnosti na online hodinách je nutno žáka, žákyni omluvit třídnímu učiteli.

https://www.msmt.cz/aktualni-informace-k-provozu-skol

Do nového roku Vám přejeme hodně zdraví, fyzických i duševních sil, štěstí a optimismus.