+420 601 532 308, 571 635 148, ŠJ 571 620 883 zslesna@zslesna.cz

Na základě obdrženého manuálu MŠMT a dle podmínek naší školy bude našim žákům umožněna účast na vzdělávacích aktivitách. Současně upozorňujeme, že nejde o klasickou běžnou výuku a účast je dobrovolná. Přihlášené žáky musí rodiče omluvit třídním učitelům. Při prvním nástupu do školy se žáci musí prokázat čestným prohlášením a mít s sebou 2 roušky a sáček. Výuka formou konzultace bude probíhat v pátky 12., 19. a 26. června od 8:00 – 11:30 hodin. Oběd je nutno přihlásit ve školní jídelně. Žáci se budou shromažďovat na červeném hřišti u vchodu do tělocvičny.

Čestné prohlášení zde: https://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

https://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss