+420 601 532 308, 571 635 148, ŠJ 571 620 883 zslesna@zslesna.cz

Z důvodu dalšího uvolňování opatření na základních školách lze žáka přihlásit k dobrovolné aktivitě ve škole /konzultace, třídnické hodiny, …/. Žáka, žákyni je nutno přihlásit do 3. 6. 2020 třídnímu učiteli. Účast ve škole bude dobrovolná, není zaručeno, že žáky dané třídy bude mít třídní učitel, skupiny mohou být smíšené a musí být pouze o 15 žácích. Nebude se jednat o klasickou výuku. Dny a časy budou určeny podle počtu přihlášených žáků. Přihlášený žák se musí prokázat čestným prohlášením, mít minimálně 2 roušky a igelitový sáček.