+420 601 532 308, 571 635 148, ŠJ 571 620 883 zslesna@zslesna.cz

Vážení rodiče, zákonní zástupci, na základě doporučení mšmt a daných hygienických podmínek uvádíme podmínky otevření pro naši školu. Všichni žáci přihlášeni na zslesna@zslesna.cz jsou zaevidováni a řádně přihlášeni. Vzhledem k počtu přihlášených žáků, zůstávají skupiny jednotlivých tříd neměnné. Např. Žák 1. třídy zůstává ve své 1. třídě s třídní učitelkou.

  1. Škola bude pro žáky otevřena od 7:40 – 15:30 hod. Po dopoledním bloku, který bude ukončen 11:25 následuje pro přihlášené odpolední zájmová činnost. Do školy vstupují jen žáci, rodiče do budovy nesmí. Před budovou školy se žáci nesmí shlukovat a zbytečně zdržovat, je nutno dodržovat stanovené rozestupy. Žáci 4. a 5. třídy budou vcházet zadním vchodem přes červené hřiště. Vcházet do budovy budou pod dozorem a následovně. Žáci 2. a 5. třídy 7:40 hod., žáci 4. a 1. třídy 7:45 hod a 3. třídy 7:50 hod.
  2. Při nástupu je nutno předložit čestné prohlášení, mít s sebou 2 roušky a sáček.
  3. Žák, který využije odpolední zájmové činnosti dodá přihlášku s časy odchodů, to obdrží od třídních učitelů. V případě osobního vyzvedávání žáka je třeba volat na telefonní číslo: 601 532 308.
  4. Účast žáků na vzdělávání není povinná, přihlášené žáky je nutno v případě nemoci, absence řádně omluvit u třídního učitele nejpozději do 3 pracovních dnů.
  5. Nadále bude probíhat on-line výuka.

Děkujeme za pochopení a v případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na zastupce@zslesna.cz

Mgr. Renata Pernická