+420 601 532 308, 571 635 148, ŠJ 571 620 883 zslesna@zslesna.cz

Zahájení výuky žáků 1. stupně bude zahájeno 25. 5. 2020. Provoz: 7:50 – 11:25 dopolední výuka, 11:25 – 15:30 odpolední zájmové vzdělávání. Zákonní zástupci musí žáka/žákyni přihlásit do 18. 5. 2020 na email Základní školy Lešná, okres Vsetín: zslesna@zslesna nebo na telefon: 571 635 148. Pozdější přihlášení nebude možné z důvodu homogenní skupiny, která se nesmí měnit. Do emailu prosím uveďte, zda budete mít zájem o odpolední zájmové vzdělávání a stravování ve školní jídelně /oběd/. Ranní zájmové vzdělávání /družina/ nebude. Po přihlášení budou žáci zaevidováni, bude veden přehled o docházce. V případě nepřítomnosti musí být žák řádně omluven. Je nutno dodržovat všechna hygienická a epidemiologická pravidla, včetně zákazu shlukování a dodržování vzdáleností.

Povinnost: Nevykazovat příznaky choroby, 2 roušky a igelitový sáček a čestné prohlášení, jehož znění naleznete zde: http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss