+420 601 532 308, 571 635 148, ŠJ 571 620 883 zslesna@zslesna.cz

V týdnu od 11. 5. v době od 8:00 – 11:30 hod. začne pravidelně v pondělí a čtvrtek příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Žáci 9. třídy se musí nahlásit do 7. 5. 2020 na email Základní školy Lešná: zslesna@zslesna.cz. Pozdější přihlášení není možné, docházka je dobrovolná. Individuální konzultace nad rámec rozvrhu podle požadavků a domluvy s vyučujícím. Škola se bude otevírat v 7:50 a musí být dodržena všechna hygienická a epidemiologická nařízení. V případě stravování je nutno si přihlásit ve školní jídelně oběd.

Povinnost: Čestné prohlášení, naleznete na http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

Nevykazovat příznaky choroby, dodržovat hygienické a epidemiologické pokyny, 2 roušky a igelitový sáček