+420 601 532 308, 571 635 148, ŠJ 571 620 883 zslesna@zslesna.cz

Zápis do Základní školy Lešná, okres Vsetín proběhne bez přítomnosti dětí.

Na webových stránkách školy si vytiskněte a vyplňte Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.

Žádost musíte škole doručit nejpozději do 16. 4. 2020 společně s kopií rodného listu dítěte a to:

Vyberte z následujících možností

  1. Datovou schránkou.
  2. E-mailem s elektronickým podpisem /naskenovaný podpis nestačí/.
  3. Doporučeným dopisem poštou.
  4. Vložením do poštovní schránky školy.
  5. V nutných případech osobně 16. 4. 2020 po telefonické domluvě /budete objednáni na čas z důvodu minimalizace kontaktu osob/.

Rozhodnutí o přijetí vám bude doručeno doporučeným dopisem.

V případě žádosti o odklad školní docházky je nutno vyplnit  Žádost o odklad školní docházky /najdete na webových stránkách školy: Zápis – ke stažení/ a doložte vyjádřením dětského lékaře a doporučením školského poradenského zařízení.

Pokud nemůžete k 16. 4. 2020 doložit doporučení, podejte pouze žádost o odklad a správní řízení bude přerušeno do dodání potřebných doporučení, ale nejpozději do 15. 8. 2020.

Dotazy k zápisu e-mailem na ekonom@zslesna.cz nebo tel. 571 635 148, 601 532 308 v pondělí od 9 – 12 hod.