+420 601 532 308, 571 635 148, ŠJ 571 620 883 zslesna@zslesna.cz

Během září se děti adaptovaly v novém prostředí, seznámily se s novými kamarády a s p. vychovatelkami. V těchto podzimních měsících jsme se zaměřili na změny v přírodě. Na vycházkách jsme sbírali přírodniny, které byly využity při pracovních a výtvarných činnostech. Návštěvou zámku Lešná, kde byl pro nás připraven program „Já jsem malý mysliveček“ si žáci rozšířili znalosti o přírodě.