+420 601 532 308, 571 635 148, ŠJ 571 620 883 zslesna@zslesna.cz

Začátkem května se žáci naší školy zúčastnili řady sportovních soutěží. Děti z 1. stupně bojovaly ve dvou kategoriích na největším fotbalovém turnaji základní škol McDonald´s Cup. Dívky i chlapci z druhého stupně se zúčastnili atletických závodů „Pohár rozhlasu“, kde se neztratili ani mezi velkými městskými školami. Největší úspěch zaznamenali žáci 4. a 5. ročníku otevřené katogorie, kdy v turnaji ve vybíjené postoupili do okresního kola. Všichni žáci naší školy se také zapojili do celostátní soutěže „Hejtmanův pohár“. Soutěžilo se na opičí dráze plné kreativních překážek, které prověřili všestranné sportovní nadání žáků. Výsledky této soutěže nám budou známy na začátku června 2019.