+420 601 532 308, 571 635 148, ŠJ 571 620 883 zslesna@zslesna.cz

Ve spolupráci se VZP se žáci 6. – 9. třídy seznámili s první pomocí. Věříme, že pokud bude nutno, získané informace použijí v praxi. Dalším bodem programu byla přednáška o škodlivosti drog a drogové závislosti.