+420 601 532 308, 571 635 148, ŠJ 571 620 883 zslesna@zslesna.cz

Sběr papíru bude probíhat každou středu. Papír musí být řádně svázaný, označený jménem žáka a třídou. Kartony balit zvlášť. Balíky maximálně do hmotnosti 10 kg, v opačném případě nebudou započítány. (Manipulují s nimi žáci).