+420 601 532 308, 571 635 148, ŠJ 571 620 883 zslesna@zslesna.cz

Třídní schůzky proběhnou 4. 4. 2018 od 15:00 – 17:00 hodin v jednotlivých třídách. Zákonným zástupcům budou předány informace o prospěchu a chování žáků. Proběhnou volby do Školské rady a rodičům žáků 3. a 4. třídy budou předány informace ke konání školy v přírodě. Zaměstnanci školy přejí všem veselé Velikonoce.