+420 601 532 308, 571 635 148, ŠJ 571 620 883 zslesna@zslesna.cz

V souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb., oznamujeme seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání do 1. ročníku Základní školy Lešná, okres Vsetín pro školní rok 2017/2018. Tento seznam není jmenovitý; uvádí se pouze zápisní registrační čísla jednotlivých dětí, které obdržely u Zápisu. Celkem se k Zápisu dostavilo 21 dětí se svými zákonnými zástupci.

Seznam přijatých dětí:

  1. 1701   10.    1711
  2. 1702   11.    1713
  3. 1703   12.    1714
  4. 1705   13.    1715
  5. 1706   14.    1716
  6. 1707   15.    1717
  7. 1708   16.    1718
  8. 1709   17.    1719
  9. 1710   18.    1721

Usnesení: 1.           1720

Odklad:    1.         1704           2.      1712